Đầu Số Viettel – Cập Nhật Mới Nhất 2019

Gần đây, các nhà mạng đã tiến hành đổi đầu số 11 số thành 10 số. Vì vậy, các đầu số Viettel đã thay đổi. Trong bài này, TechViewz sẽ giải đáp thắc mắc về đầu số Viettel 2019!

Đầu số Viettel mới gồm những số nào?

+ 032 (đổi từ đầu số 0162 cũ)
+ 033 (đổi từ đầu số 0163 cũ)
+ 034 (đổi từ đầu số 0164 cũ)
+ 035 (đổi từ đầu số 0165 cũ)
+ 036 (đổi từ đầu số 0166 cũ)
+ 037 (đổi từ đầu số 0167 cũ)
+ 038 (đổi từ đầu số 0168 cũ)
+ 039 (đổi từ đầu số 0169 cũ)
+ 03966.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *